Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is

Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is ᶱ Download full ῴ Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is for free ⚠ Book Author Harald Merckelbach ⚳ We zijn moraalridders We nemen elkaar de godganse dag de maat We hebben minder dan een seconde nodig om de een aardig en de ander een schurk te vinden En daar maken we onze medemens vervolgens ruimhartig deelgenoot van, bij de koffiemachine of op Twitter Dat schept een band Maar met die intuties van ons slaan we voortdurend de plank mis Vooral in de rechtszaal kan dat dan verkeerd uitpakken Intutie maakt meer kapot dan je lief is laat zien wat er dan gebeurt.Het gaat over boeven die er reuze sympathiek uitzien en daarom de dans ontspringen Over onschuldige burgers die we een misdaad in de schoenen proberen te schuiven En over verstandige politiemensen, officieren van justitie, rechters en getuigen deskundigen die toch miskleunen Wat moeten we dan wel doen Het korte antwoord onze intutie hevig wantrouwen en zo lang mogelijk buiten de deur houden Het langere antwoord, gellustreerd aan de hand van luchtige, hilarische, maar ook tragische voorbeelden, is dit boek.Harald Merckelbach 1959 is hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht Hij schrijft wetenschapscolumns voor NRC Handelsblad Hij trad vaak op als getuige deskundige in strafzaken. Harald Merckelbach Wikipedia Harald LGJ Valkenburg Houthem, is een Nederlands rechtspsycholoog Leven en werk studeerde psychologie aan de Het waren goede jongens,ze maakten Wido Smeets beschrijft uiteenlopende sferen weet pathos sentimentaliteit zorgvuldig te vermijden Hij neemt iedereen serieus kijkt ook naar Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is

  • Harald Merckelbach
  • 03 May 2017